Reklamace

Reklamační řád společnosti Royal Tempus s.r.o

  • IČ: 01796623
  • DIČ: CZ01796623
  • se sídlem: Toufarova 2943/2, 155 00 Řeporyje-Stodůlky
  • email: info@comfyhome.cz
  • telefon: + 420 725 825 111
  • comfyhome.cz

Reklamovaný či vrácený kousek zašlete na adresu: Zbynická 584/6 153 00, Praha - Radotin

klikněte, stáhněte a vyplňte formulář ↴↴↴ 

COMFYformularProUplatneniReklamace

I.         Obecné

Reklamační řád vychází z ustanovení v Obchodních podmínkách, zejména z části VII. Práva z vadného plnění. Tento reklamační řád se vztahuje na objednávky učiněné Spotřebitelem dle Obchodních podmínek v tomto E-shopu.

Spotřebitel má nárok na odstoupení od Kupní smlouvy a vrácení zboží bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží. Vrácení zboží Spotřebitelem probíhá v souladu části VI. Odstoupení od smlouvy dle Obchodních podmínek.

 

II.         Pravidla reklamace

(a)        V případě objevení závady na doručeném produktu či jiné skutečnosti zakládající právo Spotřebitele z vadného plnění, postupujte v souladu s reklamačním řádem, čímž urychlíte průběh Vaší reklamace.

(b)   Dbejte pozornost při přebírání zásilky od dopravce na její vnější poškození. Pokud je přepravní obal zjevně poškozen, zásilku od dopravce nepřebírejte a rovnou ji u dopravce reklamujte.

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách neprodleně informovat Prodávajícího.

(c)        Prodávající odpovídá Spotřebiteli, že věc (dále i ve smyslu „plnění“ dle Obchodních podmínek) při převzetí nemá vady. Prodávající zejména odpovídá Spotřebiteli, že v době, kdy Spotřebitel zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly.

(e)        Tato pravidla se vztahují na uplatnění práva z vadného plnění Spotřebitelem, tzv. reklamace. Oprávněné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR a v souladu s Obchodními podmínkami Prodávajícího.

 

III.         Jak postupovat v případě reklamace 

(a)    Kontaktujte nás emailem info@comfyhome.cz , popište závadu ve zprávě.

  • číslo objednávky, která obsahovala reklamované zboží,
  • důvod, proč zboží vracíte nebo reklamujete (poškození, nefunkčnost, chybějící část, záměna atd.),
  • v případě poškozeného zboží i fotografii vady a balíku, ve kterém zboží dorazilo.

Následně Vám bude doporučen způsob předání vadného zboží k posouzení oprávněnosti Vaší reklamace, či navrhnuto jiné řešení problému.

 

(b)   Reklamované zboží musí být zasláno či předáno Prodávajícímu na kontaktní adresu:

Reklamovaný či vrácený kousek zašlete na adresu: Zbynická 584/6 153 00, Praha - Radotin

Zboží prosím neposílejte na dobírku. Můžete si být jisti, že se zásilka nezastaví na poště a nevrátí se k vám.

-   kompletní včetně veškerého příslušenství a všech částí,

-   očištěné,

-   v obalu (nejlépe v krabici, i jiné než originální),

-   s kopií dokladu o koupi,

 

(c)   Prodávající neuzná reklamace na vady u zboží poškozeného při přepravě při zaslání zboží v nevhodném nebo nedostatečném obalu (při zaslání zboží zpět Prodávajícímu při uplatnění reklamace). Reklamovat také nelze vady, o kterých Spotřebitel při převzetí věci věděl, nebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil, nebo vada vznikla v důsledku nesprávného užívání zboží.

 

IV.         Řešení reklamací 

Reklamace Kupujícího budou vyřízeny v co nejkratší době, nejdéle však do 30 dní.

V případě uznání reklamace bude dle charakteru vady a zboží Kupujícímu poskytnuta oprava vady, nová součást výrobku, nový výrobek nebo nabídnuta sleva. A to bezplatně.

Náklady na dopravu zboží do sídla společnosti hradí Kupující a to i v případě, kdy nebude reklamace uznána. Prodávající hradí dopravu zboží zpět Kupujícímu.

NajduZboží.cz